Prof. dr hab. Bronisław Jańczuk

Prof. dr hab. Emil Chibowski

Prof. dr hab. Wiesław Wójcik

Prof. dr hab. Lucyna Hołysz

Prof. dr hab. Anna Zdziennicka

Dr hab. Agnieszka Wiącek, prof. UMCS

Dr hab. Katarzyna Szymczyk

Dr hab. Aleksandra Szcześ, prof. UMCS

Dr hab. Joanna Krawczyk

Dr Małgorzata Jurak

Dr Konrad Terpiłowski

Mgr Robert Ogonowski


Doktoranci:

Mgr inż. Anna Taraba

Mgr inż. Andrzej Lewandowski

Mgr Magdalena Szaniawska

Mgr Agata Gozdecka

Mgr Kacper Przykaza

 

 

 

 

 

Mgr Magdalena Szaniawska

 

 

p. 116

e-mail: magdalena.szaniawska@poczta.umcs.lublin.pl


 

Absolwentka Wydziału Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie na kierunku Analityka Chemiczna.

 

 

Rok studiów:   III

Opiekun naukowy:  dr hab. Katarzyna Szymczyk

 

 

Wybranie artykuły naukowe:

  1.  M. Szaniawska, A. Taraba, K. Szymczyk, Budowa, właściwości i zastosowanie antocyjanów, Nauki Inżynierskie i Technologie, 2015 nr 2 (17), ISSN 2080-5985.

  2. M. Szaniawska, A. Taraba, K. Szymczyk, Wygaszanie fluorescencji pirenu w roztworach surfaktantów, Sympozjum Nauka i przemysł - lubelskie spotkania studenckie, Edytor: Dorota Kołodyńska; 2015, ISBN 978-83-939465-4-9, 241-244.

  3. M. Szaniawska, A. Taraba, K. Szymczyk, Piren, a spektroskopia fluorescencyjna, IV Wrocławska Konferencja Studentów Nauk Technicznych i Ścisłych Puzzel 2015, Edytor: Oskar Uchański, 2015, ISBN 978-83-937278-2-7, 59-63.

  4. M. Szaniawska, A. Taraba, K. Szymczyk, Analiza spektroskopowa wodnych roztworów Tweenu 20, Sympozjum Nauka i przemysł - lubelskie spotkania studenckie, Edytor: Dorota Kołodyńska; 2016, ISBN 978-83-939465-8-7, str. 259-262.

  5. A. Taraba, M. Szaniawska, K. Szymczyk, Polifenole – charakterystyka i prozdrowotne zastosowania, Zagadnienia aktualnie poruszane przez młodych naukowców 3, Tom I, 2015, ISBN: 978-83-63058-50-0, Wyd. Creative, 253-256.