Prof. dr hab. Bronisław Jańczuk

Prof. dr hab. Emil Chibowski

Prof. dr hab. Wiesław Wójcik

Prof. dr hab. Lucyna Hołysz

Prof. dr hab. Anna Zdziennicka

Dr hab. Agnieszka Wiącek, prof. UMCS

Dr hab. Katarzyna Szymczyk

Dr hab. Aleksandra Szcześ, prof. UMCS

Dr hab. Joanna Krawczyk

Dr Małgorzata Jurak

Dr Konrad Terpiłowski

Mgr Robert Ogonowski


Doktoranci:

Mgr inż. Anna Taraba

Mgr inż. Andrzej Lewandowski

Mgr Magdalena Szaniawska

Mgr Agata Gozdecka

Mgr Kacper Przykaza

 

 

 

 

 

 

Dr Małgorzata Jurak

stanowisko: adiunkt

e-mail:

tel.   (081) 537-55-47   


 

Tematyka badawcza:

     Badanie fizykochemicznych właściwości warstewek lipidów osadzonych na podłożu stałym. Badania są ukierunkowane na określenie swobodnej energii powierzchniowej i zwilżalności jak również topografii warstewek jedno- i dwuskładnikowych oraz określenie zmian tych parametrów w wyniku reakcji enzymatycznych.

 

 

Przykładowe artykuły:

1.  M. Jurak, E. Chibowski, Topography and surface free energy of DPPC layers deposited on a glass, mica, or PMMA support, Langmuir 22 (2006) 7226-7234.

2. M. Jurak, E. Chibowski, Wettability and topography of phospholipid DPPC multilayers deposited by spin-coating on glass, silikon and mica slides, Langmuir 23 (2007) 10156-10163.

3. E. Chibowski, L. Holysz, M. Jurak, Effect of a lipolytic enzyme on wettability and topography of phospholipid layers deposited on solid support, Colloids Surf. A: Physicochem. Eng. Aspects 321 (2008) 131-136.