Prof. dr hab. Bronisław Jańczuk

Prof. dr hab. Emil Chibowski

Prof. dr hab. Wiesław Wójcik

Prof. dr hab. Lucyna Hołysz

Prof. dr hab. Anna Zdziennicka

Dr hab. Agnieszka Wiącek, prof. UMCS

Dr hab. Katarzyna Szymczyk

Dr hab. Aleksandra Szcześ, prof. UMCS

Dr hab. Joanna Krawczyk

Dr Małgorzata Jurak

Dr Konrad Terpiłowski

Mgr Robert Ogonowski


Doktoranci:

Mgr inż. Anna Taraba

Mgr inż. Andrzej Lewandowski

Mgr Magdalena Szaniawska

Mgr Agata Gozdecka

Mgr Kacper Przykaza

 

 

 

 

 

 

Dr Konrad Terpiłowski

e-mail: terpil@umcs.pl

tel. +48-81-537-5639


Główne zainteresowania naukowe to wyznaczanie swobodnej energii powierzchniowej ciał stałych w zależności od ich topografii.

 

      - pomiar kątów zwilżania metodami siedzącej kropli i nachylonej płytki.

      - wyznaczanie napięcia powierzchniowego cieczy metodami odrywanego pierścienia

        lub płytki oraz metoda wiszącej kropli.

      - badania na stabilnością układów koloidalnych z wykorzystaniem Turbiscanu

        LabExpert.

      - badania lepkości i gęstości cieczy.

 

Wybrane artykuły naukowe:

 

1. E. Chibowski, A. E. Wiącek, L. Holysz, K. Terpilowski „Investigation of the electrokinetic properties of paraffin suspension. Part II: In cationic and anionic surfactant solutions, Langmuir, 21 7662-7671 (2005)

2. M. Krasowska, K. Terpilowski, K. Malysa, E. Chibowski,  “Apparent contact angles and time of the three phase contact formation By the bubbles colliding with Teflon surfaces of different roughness”  Physicochemical Problems of Mineral Processing, 40, 293-306 (2006)

3. E. Chibowski, L. Holysz, K. Terpilowski, Investigation of superhydrophobic effect of PMMA layers with different fillers deposited on glass support. Colloid Surfaces A 291, 181-190 (2006)

4. E. Chibowski, L. Holysz, K. Terpilowski, A. E. Wiącek, Influence of ionic surfactants and lecithin on stability of titanium dioxide in aqueous electrolyte solution, Croatica Chem. Acta, CCACAA 80 (3–4) 395–403 (2007)

5. E. Chibowski, K. Terpilowski, Surface free energy of sulfur – Revisited I. Yellow and orange samples solidified against glass surface, J. Colloid. Interface Sci. 319, 505-513, (2008)

K. Terpilowski, L. Holysz, E. Chibowski, Surface free energy of sulfur – Revisited II. Samples solidified against different solid surfaces, J. Colloid. Interface Sci. 319, 514-519, (2008)

7. L. Holysz, E. Chibowski, K. Terpilowski, Influence of ambitne humidity on the apparent surface free energy of poly(metyl methacrylate) (PMMA) Contact Angle, Wetability and Adhesion. 5, 95-111 (2008)

8. K Terpilowski, Marta Krasowska, E. Chibowski, K. Małysa Influence of Teflon Surface Roughness on the Contact Angle and the Bubble Attachment in Water,  Polish J. Chem.,  82, 11-16 (2008)

 

© Zakład Zjawisk Międzyfazowych UMCS