Prof. dr hab. Bronisław Jańczuk

Prof. dr hab. Emil Chibowski

Prof. dr hab. Wiesław Wójcik

Prof. dr hab. Lucyna Hołysz

Prof. dr hab. Anna Zdziennicka

Dr hab. Agnieszka Wiącek, prof. UMCS

Dr hab. Katarzyna Szymczyk

Dr hab. Aleksandra Szcześ, prof. UMCS

Dr hab. Joanna Krawczyk

Dr Małgorzata Jurak

Dr Konrad Terpiłowski

Mgr Robert Ogonowski


Doktoranci:

Mgr inż. Anna Taraba

Mgr inż. Andrzej Lewandowski

Mgr Magdalena Szaniawska

Mgr Agata Gozdecka

Mgr Kacper Przykaza

 

 

 

 

 

 

 

Dr hab. Katarzyna Szymczyk

Stanowisko: adiunkt

p. 113

e-mail: katarzyna.szymczyk@poczta.umcs.lublin.pl

tel.       081-537-55-38


Specjalność:

 

adsorpcja i agregacja wodnych roztworów surfaktantów fluorowęglowych i węglowodorowych oraz ich wieloskładnikowych mieszanin, solubilizacja w micelarnych roztworach surfaktantów,

 

właściwości substancji aktywnych pochodzenia roślinnego, napięcie i swobodna energia międzyfazowa oraz ich składowe i parametry wynikające z różnego rodzaju oddziaływań międzycząsteczkowych,

zwilżanie i właściwości filmów na powierzchni ciał stałych.

 

Wybranie artykuły naukowe:

  1. K. Szymczyk, Wettability of polymeric solids by ternary mixtures composed of hydrocarbon and fluorocarbon nonionic surfactants, Journal of Colloid and Interface Science, 363 (2011) 223-231.

  2. K. Szymczyk, The properties of binary mixtures of ethoxylated octyl phenols with ethoxylated fluorinated alkanols at the water/air interface, Journal of Surfactants and Detergents, 14 (2011) 415-423.

  3. K. Szymczyk, Composition of multicomponent surfactant systems at the water-air interface, Journal of Surfactants and Detergents, 15 (2012) 647-656.

  4. K. Szymczyk, Correlation between the adsorption of the fluorocarbon surfactants at the polymer-solution and solution-air interfaces and the parameter of the interfacial interaction, Industrial & Engineering Chemistry Research, 51 (2012) 15601-15609.

  5. K. Szymczyk, Behaviour of the fluorocarbon surfactants in the monolayer at the water-air interface and in the bulk phase, Journal of Fluorine Chemistry, 150 (2013) 109-116.

  6. K. Szymczyk, Properties of the ternary mixtures of fluorocarbon and hydrocarbon nonionic surfactants at the water-air interface, Journal of Fluorine Chemistry, 149 (2013) 1-7.

  7. K. Szymczyk, Bulk and surface properties of the ternary mixtures of hydrocarbon and fluorocarbon surfactants, Fluid Phase Equilibria, 356 (2013) 246-255.

  8. K. Szymczyk, Wetting and adsorption properties of aqueous solutions of ternary mixtures of hydrocarbon and fluorocarbon nonionic surfactants in the PTFE-solution-air systems, Industrial & Engineering Chemistry Research, 52 (2013) 9106-9114.

  9. K. Szymczyk, Work of adhesion and activity of aqueous solutions of ternary mixtures of hydrocarbon and fluorocarbon nonionic surfactants at the water-air and polymer-water interfaces, Colloids and Surfaces A: Physicochem. Eng. Aspects, 441 (2014) 226-232

  10. K. Szymczyk, Comparative study of the physicochemical properties of  aqueous solutions of the hydrocarbon and fluorocarbon surfactants  and their ternary mixtures, Chemical Physics, 433 (2014) 42-47.