Prof. dr hab. Bronisław Jańczuk

Prof. dr hab. Emil Chibowski

Prof. dr hab. Wiesław Wójcik

Prof. dr hab. Lucyna Hołysz

Prof. dr hab. Anna Zdziennicka

Dr hab. Agnieszka Wiącek, prof. UMCS

Dr hab. Katarzyna Szymczyk

Dr hab. Aleksandra Szcześ, prof. UMCS

Dr hab. Joanna Krawczyk

Dr Małgorzata Jurak

Dr Konrad Terpiłowski

Mgr Robert Ogonowski


Doktoranci:

Mgr inż. Anna Taraba

Mgr inż. Andrzej Lewandowski

Mgr Magdalena Szaniawska

Mgr Agata Gozdecka

Mgr Kacper Przykaza

 

 

 

 

 

 

Dr hab. Joanna Krawczyk

stanowisko: adiunkt

 

p. 117

e-mail: j.krawczyk@poczta.umcs.lublin.pl

tel.       081-537-56-03


 

Tematyka badawcza:

     Badanie adsorpcyjnych i objętościowych właściwości surfaktantów oraz określanie relacji pomiędzy tymi właściwościami a właściwościami zwilżającymi surfaktantów
w różnego rodzaju układach.

 

Przykładowe artykuły:

  1. J. Krawczyk, K. Szymczyk, A. Zdziennicka, B. Jańczuk, Wettability of polymers by aqueous solution of binary surfactant mixture with regard to adhesion in polymer-solution system I. Correlation between the adsorption of surfactants mixture and contact angle, Int. J. Adh. Adhesives, 45 (2013) 98-105.

  2. K. Szymczyk, A. Zdziennicka, J. Krawczyk, B. Jańczuk, Wettability, adhesion, adsorption and interface tension in the polymer/surfactant aqueous solution system: I. Critical surface tension of polymer wetting and its surface tension, Colloids and Surfaces A, 402 (2012) 132-138.

  3. K. Szymczyk, A. Zdziennicka, J. Krawczyk, B. Jańczuk, Wettability, adhesion, adsorption and interface tension in the polymer/surfactant aqueous solution system: II. Work of adhesion and adsorption of surfactant at polymer-solution and solution-air interfaces, Colloids and Surfaces A, 402 (2012) 139-145.

  4. A. Zdziennicka, K. Szymczyk, J. Krawczyk, B. Jańczuk, Activity and thermodynamic parameters of some surfactants adsorption at the water-air interface, Fluid Phase Equilibria, 318 (2012) 25-33.

  5. A. Zdziennicka, K. Szymczyk, J. Krawczyk, B. Jańczuk, Critical micelle concentration of some surfactants and thermodynamic parameters of their micellization, Fluid Phase Equilibria, 322-323 (2012) 126-134.

  6. J. Harkot, B. Jańczuk Surface and volume properties of dodecyldimethylammonium bromide and benzyldimethyldodecylammonium bromide. I. Surface properties of dodecyldimethylammonium bromide and benzyldimethyldodecylammonium bromide, J. Colloid Interface Sci., 331 (2009) 494-499.

  7. J. Harkot, B. Jańczuk Surface and volume properties of dodecyldimethylammonium bromide and benzyldimethyldodecylammonium bromide. II. Volumetric properties of dodecyldimethylammonium bromide and benzyldimethyldodecylammonium bromide, J. Colloid Interface Sci.330 (2009) 467-473.

  8. J. Harkot, B. Jańczuk Wpływ surfaktantów na zwilżalność ciał stałych ze szczególnym uwzględnieniem skóry ludzkiej, Wiadomości Chemiczne, 9-10 (2007) 707-731.