Prof. dr hab. Bronisław Jańczuk

Prof. dr hab. Emil Chibowski

Prof. dr hab. Wiesław Wójcik

Prof. dr hab. Lucyna Hołysz

Prof. dr hab. Anna Zdziennicka

Dr hab. Agnieszka Wiącek, prof. UMCS

Dr hab. Katarzyna Szymczyk

Dr hab. Aleksandra Szcześ, prof. UMCS

Dr hab. Joanna Krawczyk

Dr Małgorzata Jurak

Dr Konrad Terpiłowski

Mgr Robert Ogonowski


Doktoranci:

Mgr inż. Anna Taraba

Mgr inż. Andrzej Lewandowski

Mgr Magdalena Szaniawska

Mgr Agata Gozdecka

Mgr Kacper Przykaza

 

 

 

 

Prof dr hab. Emil Julian Chibowski

Zakład Zjawisk Międzyfazowych, Wydział Chemii UMCS

Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 3/130,

E-mail: emil.chibowski@poczta.umcs.lublin.pl

Tel.      (00 48 81)-537-5651,   


Urodzony: 14 maja 1943, Podlasie.

Stan cywilny: od 1867 roku żonaty z Marią Henryką Matuszak.

Dzieci: Tomasz (1969), Marcin (1971), Dorota (1981).

 

Zatrudnienie:

        Profesor w Uniwersytecie M. Curie-Skłodowskiej w Lublinie, pracownik naukowy, Zakład Zjawisk Międzyfazowych, Kierownik Katedry Chemii Fizycznej na Wydziale Chemii UMCS w Lublinie

 

Wykształcenie:

       Studia chemiczne w Uniwersytecie M. Curie-Skłodowskiej w Lublinie (1962-1967). Tytuł magistra chemii uzyskał w 1967 roku. Tytuł doktora nauk chemicznych uzyskał w 1973 roku. Habilitował się w 1981 roku. W 1993 roku uzyskał tytuł profesora.

 

Przebieg kariery naukowej:

        W latach 1967-1972 asystent w Zakładzie Chemii Fizycznej Uniwersytetu M. Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W latach 1972-1973 starszy asystent w tym samym Zakładzie. Od 1973 do 1983 roku adiunkt. W latach 1983-1986 zatrudniony na stanowisku docenta. Od 1987 do 1989 roku był wicedyrektorem Instytutu Chemii w Wydziale Mat-Fiz-Chem. W latach 1989-1993 zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego. Od 1993 roku profesor zwyczajny UMCS. W latach 1989-1990 przebywał na stypendium w Department of Chemistry, Baylor University (Waco, Texas, USA). W latach 1991-1992 przebywał na urlopie naukowym w Department of Applied Physics, Faculty of Science, University of Granada (Granada, Hiszpania). W latach 2000-2001  jako Visiting Professor przebywał w Department of Physics, University of Jaen (Jaen, Hiszpania).

 

Nagrody i wyróżnienia:

1. Nagrody Rektora UMCS za osiągnięcia naukowe i dydaktyczne: 1976, 78, 79, 81, 87, 89,
    1990, 99.

2. Złoty Krzyż Zasługi: 1988.

3. Medal Komisji Edukacji Narodowej – 1999.

4. Nagroda Ministra Nauki i Sportu za osiągnięcia naukowe: 2003

 

Członkostwo w organizacjach:

Polskie Towarzystwo Chemiczne – członek  od 1974 roku.

Journal of Adhesion Science and Technology – Członek Komitetu Redakcyjnego od 1992 roku.

Polska Akademia Nauk, Instytut Agrofizyki – członek Rady Naukowej od 1993 roku. W latach 1999-2007 – wiceprzewodniczący Rady.

Członek International Board of Electrokinetic Phenomena Symposia.

International Advisory Committee w International Symposia on Surfactants in Solution - był kilkakrotnie członkiem.

Editorial Advisory Board w International Agrophysics – członek od 2004 roku.

Recenzent Projektów Badawczych Ministerstwa Nauki, Edukacji i Sportu Republiki Chorwacji.

Recenzent Programów Studiów dla Chorwackiego Komitetu Narodowego d/s Wyższej Edukacji.

Członek Panelu Recenzentów przy Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

                                       

       Jest autorem około 200 atrykułów naukowych  opublikowanych w profesjonalnych czasopismach naukowych i książkach takich, jak: Journal of Colloid and Interface Science, Langmuir, Colloid and Surfaces, Advances in Colloid and Interface Science, Polymer and Colloids, International Journal of Mineral Processing, Progress in Colloid and Interface Science, Clays and Clay Minerals, Journal of Adhesion Science and Technology, Journal of Material Science, Powder Technology, Polish Journal of Chemistry, i innych. Jego publikacje cytowane były około 1000 razy.

 

       Uczestniczył w około 70 międzynarodowych konferencjach naukowych i sympozjach,   podczas których wygłaszał wykłady, wystąpienia ustne oraz prezentował wyniki swoich badań podczas sesji posterowych. Był członkiem Międzynarodowego Komitetu Naukowego kilku międzynarodowych konferencji takich jak Symposia Surfactants in Solutions i 1st International Congress on Adhesion Science and Technology (1995, Amsterdam, Holandia). Posiada 3 polskie patenty. Jest recenzentem w następujących czasopismach: Journal of Colloid and Interface Science, Langmuir, Journal of Adhesion Science and Technology, Journal of Membrane Science, Physical Chemistry and Chemical Physics i innych.

 

Zainteresowania naukowe:

       Zjawiska międzyfazowe na granicy faz ciało stałe- ciecz, ciało stałe-gaz oraz ciecz-ciecz. Zjawiska elektrochemiczne, potencjał dzeta, swobodna energia powierzchniowa i międzyfazowa, składowe swobodnej energii powierzchniowej i ich eksperymentalne wyznaczanie (pomiary kąta zwilżania, metoda thin layer wicking), suspensje, emulsje, stabilność układów zdyspergowanych, wpływ zewnętrznych pól (pole elektromagnetyczne o wysokiej częstotliwości) na właściwości układów zdyspergowanych, adhezja, zwilżanie, histereza kąta zwilżania, flotacja.

 

       Kierownik 5 projektów badawczych finansowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnitwa Wyższego, uczestnik projektu EU Project COST D 19 oraz EU Network SURUZ.

 

       Promotor 5 prac doktorskich i około 80 prac magisterskich i jednego przewodu Doctor Honoris Causa UMCS.

 

       Recenzent wielu prac doktorskich (dwukrotnie w Faculty of Science, University of Granada), habilitacyjnych i do tytułu i stanowiska profesora.

 

Współpraca naukowa w latach ubiegłych i obecnie:

Prof. Dr. Fernando González Caballero - Departamento de Fisica, Facultad de Sciencias, Universitad de Granada, Granada, Hiszpania.

Prof. Dr. Rafael Pareira Carpio, Prof. Dr. Manuel Espinosa Jiménez and Dr. Alfonso Ontiveros Ortega, Departamento de Fisica Aplicada, Facultad de Ciencias, Universidad de Jaen, Jaen, Hiszpania.

Prof. Dr. Marianna A. Busch and Prof. Dr. Kenneth W. Busch - Department of Chemistry, Baylor University, Waco, Texas, U.S.A.

Prof. Dr. Robert L. Rowell and Dr. Lee Yezek - Chemistry Department, University of Massachusetts, Amherst, Massachusetts, U.S.A.

Prof. Dr. V.M. Gunko and Dr. V.I. Zarko - Laboratory of Surface Electro-Physcics, Institute of Surface Chemistry, Ukrainian Academy of Sciencies, Kijów, Ukraina.

Prof. Dr. Nicolay Kallay, Department of Physical Chemistry, University of Zagreb, Zagrzeb, Chorwacja.

Prof. Dr. Ana Marija Grancarić, Faculty of Textile Technology, University of Zagreb, Zagrzeb, Chorwacja.

 

Hobby:

       ogrodnictwo, brydż i turystyka.

 

Ostatnie publikacje:

1.  A. Szcześ, L. Hołysz, E. Chibowski,

     Influence of magnetic field on the properties of freshly precipitated calcium phosphate
     and its adhesion to glass surface,

     J. Adhesion Sci. Technol. 20 (2006) 345-358.

2.  M. Jurak, E. Chibowski,

     Topography and surface free energy of DPPC layers deposited on a glass, mica,
     or PMMA
support,

     Langmuir, 22 (2006) 7226-34.

3.  E. Chibowski, L. Hołysz, K. Terpiłowski, M. Jurak,

     Investigation of superhydrophobic effect of PMMA layers with different fillers

     deposited on glass support,

     Colloids Surf. A, 291 (2006), 181 -190.

4.  M. Krasowska, K. Terpiłowski, E. Chibowski, K. Małysa,

     Apparent contact angles and time of the three phase contact formation by the

     bubble colliding with Teflon surfaces of different roughness,

     Physicochemical Problems of Mineral Processing, 40 (2006) 293-306.

5.  A. Szcześ, E. Chibowski, L. Hołysz,

     Influence of ionic surfactants on the properties of freshly precipitated calcium 

     carbonate,

     Colloids Surf. A, 297, (2007) 14–18.

6.  L. Hołysz, A. Szcześ, E. Chibowski,

     Effect of static magnetic field on water and electrolyte solutions,

     J. Colloid Interface Sci. 316, (2007) 996-1002.

7.  E. Chibowski,

     Advancing, receding and Young’s contact angles,

     Advances in Colloid and Interface Science, 133 (2007) 51-59.

8.  E. Chibowski, L. Hołysz, K. Terpiłowski, A. E. Wiącek,

     Influence of ionic surfactants and lecithin on stability of titanium dioxide
     in aqueous electrolyte solution,

     Croatica Chem. Acta, 80, (2007) 395-403.

9.  M. Jurak, E. Chibowski,

     Wettability and topography of phospholipids DPPC multilayers deposited by spin-

     coating on glass, silicon and mica slides,

     Langmuir, 23, (2007) 10156-63.

10. K. Terpiłowski, A. Kwasiborska, E. Chibowski, L. Hołysz,

     Influence of anionic surfactant and lecithin on stability of titanium dioxide 

     concentrated suspension,

     in: Surfactant and dispersed systems in theory and practice, SURUZ 2007,
     Ed. K. A. Wilk, PALMApress, ISBN 83-7076-125-9, (2007) pp. 287–290.

11. E. Wiącek, L. Hołysz, E. Chibowski,

     Electrokinetic properties of oil/ethanol solution emulsions with enzymatic modified 

     dipalmitoylphosphatidylcholine,

     in: Surfactant and dispersed systems in theory and practice, SURUZ 2007, Ed. K. A. 

     Wilk, PALMApress, ISBN 83-7076-125-9, (2007) pp. 385–388.

12. L. Hołysz, M. Mirosłw, E. Chibowski,

     The wettability of polytetra-fluoroethylene by aqueous solutions of cationic surfactants,
     in: Surfactant and dispersed systems in theory and practice, SURUZ 2007,
     Ed. K. A. Wilk, PALMApress, ISBN 83-7076-125-9, (2007) pp. 497–500.

13. A. Szcześ, E. Chibowski,

     Effect of anionic surfactant on the precipitation of calcium carbonate,

     in: Surfactant and dispersed systems in theory and practice, SURUZ 2007,
     Ed. K. A. Wilk, PALMApress, ISBN 83-7076-125-9, (2007) pp. 315–318.

14.  E. Chibowski, M. Jurak,

       Effect of phospholipase A2 on wettability and topography of DPPC layers
       deposited on solid support,

       in: Surfactant and dispersed systems in theory and practice, SURUZ 2007,
       Ed. K. A. Wilk, PALMApress, ISBN 83-7076-125-9, (2007) pp. 77-80.

15.  E. Chibowski,

      On some relations between advancing, receding and Young’s contact angles,

      Advances in Colloid and Interface Science, 133, (2007) 51-59.

16.  E. Chibowski, K. Terpiłowski,

      Surface free energy of sulfur – Revisited I. Yellow and orange samples solidified 

      against glass surface,

      J. Colloid. Interface Sci. 319, (2008) 505-513,.

17.  K. Terpilowski, L. Hołysz, E. Chibowski,

      Surface free energy of sulfur – Revisited II. Samples solidified against different solid 

      surfaces,

      J. Colloid. Interface Sci. 319, (2008) 514 - 19.

18.  E. Chibowski, L. Hołysz, M. Jurak,

      Effect of a lipolityc enzyme on wettability and topography of phospholipid layers

      deposited on solid support,

      Colloids Surf. A, 321 (2008) 131.

19.  A. E. Wiącek, L. Holysz, E. Chibowski,

      Effect of temperature on n-tetradecane emulsion in the presence of phospholipid 

      DPPC and enzyme lipase or phospholipase A2,

      Langmuir, 24, (2008) 7413–7420.

20.  L. Hołysz, E. Chibowski, K. Terpiłowski,

      Influence of ambient humidity on the apparent surface free energy of poly(metyl

      methacrylate) (PMMA),

      in: Contact Angle, Wetability and Adhesion, 5, (2008) 95–111.

 21. K. Terpiłowski, M. Krasowska, E. Chibowski, K. Małysa,

       Influence of Teflon surface roughness on the contact angle and the bubble

       attachment in water,

       Polish J. Chem. 82, 11–16 (2008).

 22. A. M. Grancarić, A. Tarbuk, E. Chibowski,

       Surface free energy of textile,

       Textil, 57 (1-2), (2008) 28–29.

 23. M. Jurak, E. Chibowski,

       Zeta potential and surface free energy changes of solid-supported phospholipid
       (DPPC) layers caused by the enzyme phospholipase A2 (PLA2),

       Adsorption, 15 (2009) 211-219.

 24. E. Chibowski, K. Terpiłowski,

      Comparison of Apparent Surface Free Energy of Some Solids Determined
      by Different Approaches,
      in: Contact Angle, Wettability and Adhesion, V.6, K.L. Mittal Ed., Brill NV,
      Leiden, 2009, pp. 283-299.

 

 

© Zakład Zjawisk Międzyfazowych UMCS