Prof. dr hab. Bronisław Jańczuk

Prof. dr hab. Emil Chibowski

Prof. dr hab. Wiesław Wójcik

Prof. dr hab. Lucyna Hołysz

Prof. dr hab. Anna Zdziennicka

Dr hab. Agnieszka Wiącek, prof. UMCS

Dr hab. Katarzyna Szymczyk

Dr hab. Aleksandra Szcześ, prof. UMCS

Dr hab. Joanna Krawczyk

Dr Małgorzata Jurak

Dr Konrad Terpiłowski

Mgr Robert Ogonowski


Doktoranci:

Mgr inż. Anna Taraba

Mgr inż. Andrzej Lewandowski

Mgr Magdalena Szaniawska

Mgr Agata Gozdecka

Mgr Kacper Przykaza

 

 

 

 

 

\

Dr hab. Agnieszka Wiącek

stanowisko: adiunkt

e-mail:

tel.      


Specjalność:

chemia fizyczna, fizykochemia zjawisk powierzchniowych

Rozprawa doktorska wrzesień 2000 r. "Badania stabilności emulsji typu olej/woda pod wpływem stabilizatorów pochodzenia naturalnego"

Badania właściwości emulsji i ich stabilności są wciąż atrakcyjne zarówno jakobadania podstawowe, jak i praktyczne. Wynika to z szerokiego praktycznegowykorzystania emulsji w wielu dziedzinach np: farmacji, medycynie, kosmetyce,budowie dróg. Szczególnie ważne jest wykorzystanie naturalnych stabilizatorów. Z tego powodu układy emulsyjne są bardzo interesujące jako układy modelowe do badania układów zdyspergowanych w szerszym znaczeniu. Takie układy nadają się również do badania swobodnej energii oddziaływań kropelek emulsji, dla których stosunkowo łatwo można obliczyć potencjał elektrokinetyczny (dzeta) oraz napięcie międzyfazowe. Oprócz badania właściwości i stabilności emulsji pod wpływem stabilizatorów pochodzenia naturalnego, zaproponowano także sposób obliczania oddziaływań między dwiema kroplami oleju w wodnym roztworze alkoholu (z dodatkiem lub bez innych składników) przy użyciu rozszerzonej teorii DLVO.

 

Współpraca międzynarodowa:

Hiszpania, Uniwersytet w Grenadzie, badania reologiczne emulsji 

 

Spis najważniejszych publikacji:

1. A. E. Wiącek, E. Chibowski, "Zeta potential, effective diameter and multimodal size distribution in oil/water, emulsion",  Colloids and Surfaces A: 159 (1999) 253-261

2. A. E. Wiącek, E. Chibowski, "Application of an extended DLVO theory for the calculation of the interactions between emulsified oil droplets in alcohol solutions" Colloids and Surfaces B: 14 (1999) 19-26

3. A. E. Wiącek, E. Chibowski, "Stability of oil/water (ethanol, lysozyme or lysine) emulsions"
Colloids and Surfaces B: 17 (2000) 175-190

4. E. Chibowski,  A. E. Wiącek, "Electrokinetics of n-alkane O/W emulsion" in: A.V. Delgado (Ed.), "Interfacial, Electrokinetics and Electrophoresis", Marcel Dekker, New York 2001 Ch.32, pp., 893-931

5. A. E. Wiącek, E. Chibowski, "Zeta potential and droplet size of n-tetradecane/ethanol (protein) emulsions", Colloids and Surfaces B: 25 (2002) 55-67,

6. A. E. Wiącek, E. Chibowski, "Comparison of the properties of vegetable oil/water and n-tetradecane/water, emulsions stabilized by ?-lactalbumin or ?-casein", Adsorption Science and Technology 23 (2005) 9, 777-789

7. A.E. Wiącek, "Electrokinetic properties of n-tetradecane/lecithin solution emulsions",     Colloids and Surfaces A: 293 (2007) 20-27,

8. A.E. Wiącek, "Effect of ionic strength on electrokinetic properties of oil/water emulsions with dipalmitoylphosphatidylcholine",  Colloids and Surfaces A:  302 (2007) 141-149

9. A.E. Wiącek, L. Hołysz, E. Chibowski, "Effect of temperature on n-tetradecane emulsion in the presence of phospholipid DPPC   and   enzyme lipase or phospholipase A2" Langmuir 24(14) (2008)  7413-7420

10. A.E. Wiącek, "Electrokinetic properties of n-tetradecane/ethanol emulsions with DPPC and enzyme Lipase or Phospholipase A2", Colloids and Surfaces A: 332 (2009) 150-156

 

© Zakład Zjawisk Międzyfazowych UMCS