Prof. dr hab. Bronisław Jańczuk

Prof. dr hab. Emil Chibowski

Prof. dr hab. Wiesław Wójcik

Prof. dr hab. Lucyna Hołysz

Prof. dr hab. Anna Zdziennicka

Dr hab. Agnieszka Wiącek, prof. UMCS

Dr hab. Katarzyna Szymczyk

Dr hab. Aleksandra Szcześ, prof. UMCS

Dr hab. Joanna Krawczyk

Dr Małgorzata Jurak

Dr Konrad Terpiłowski

Mgr Robert Ogonowski


Doktoranci:

Mgr inż. Anna Taraba

Mgr inż. Andrzej Lewandowski

Mgr Magdalena Szaniawska

Mgr Agata Gozdecka

Mgr Kacper Przykaza

 

 

 

 

 

 

 

Mgr inż. Anna Taraba

p. 116

e-mail: anna.taraba@poczta.umcs.lublin.pl


 

Rok studiów:   IV

Opiekun naukowy:  dr hab. Katarzyna Szymczyk

 

Zainteresowania naukowe:

chemia fluoru, pestycydy oraz herbicydy, wygaszanie fluorescencji w układach biologicznych, substancje biologicznie aktywne,synteza nowych surfaktantów i biosurfaktantów oraz ich właściwości.

 

Wybranie artykuły naukowe:

  1. K. Szymczyk, A. Taraba, Aggregation behavior of Triton X-114 and Tween 80 at various temperatures and concentrations studied by density and viscosity measurements, Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 2016, Volume 126, Issue 1, pp 315–326.

  2. K. Szymczyk, A. Taraba, Aggregation behavior of Triton X-114 and Tween 80 at various temperatures and concentrations studied by density and viscosity measurements, Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 2016, Volume 126, Issue 1, pp 315–326.

  3. K. Szymczyk, A. Taraba, Properties of aqueous solutions of nonionic surfactants, Triton X-114 and Tween 80, at temperatures from 293 to 318 K: Spectroscopic and ultrasonic studies, Chemical Physics, 2017, Volume 483, pp 96-102.

  4. A. Taraba, M. Szaniawska, Metody identyfikacji metabolitów flawonoidów i ich aktywność biologiczna, Badania i rozwój młodych naukowców w Polsce, Nauki przyrodnicze, część I, Redakcja: Monika Panfil, Poznań 2017, ISBN 978-83-65677-79-2, str. 141-146.

  5. A. Taraba, M. Szaniawska, Absorpcja jako jeden z mechanizmów regulujących bioaktywność flawonoidów, Badania i rozwój młodych naukowców w Polsce, Nauki przyrodnicze, część I, Redakcja: Monika Panfil, Poznań 2017, ISBN 978-83-65677-79-2, str. 147-152.

  6. A. Taraba, M. Szaniawska, Polyphenols – description and preliminary study of alkohol extraction, EYEC Monograph 6th European Young Engineers Conference, Editors: Bartosz Nowak, Łukasz Werner, Patrycja Wierzba, Warsaw University of Technology, 2017, ISBN 978-83-936575-4-4, str. 194-201.