Prof. dr hab. Bronisław Jańczuk

Prof. dr hab. Emil Chibowski

Prof. dr hab. Wiesław Wójcik

Prof. dr hab. Lucyna Hołysz

Prof. dr hab. Anna Zdziennicka

Dr hab. Agnieszka Wiącek, prof. UMCS

Dr hab. Katarzyna Szymczyk

Dr hab. Aleksandra Szcześ, prof. UMCS

Dr hab. Joanna Krawczyk

Dr Małgorzata Jurak

Dr Konrad Terpiłowski

Mgr Robert Ogonowski


Doktoranci:

Mgr inż. Anna Taraba

Mgr inż. Andrzej Lewandowski

Mgr Magdalena Szaniawska

Mgr Agata Gozdecka

Mgr Kacper Przykaza

 

 

 

 

 

 

 

Dr hab. Aleksandra Szcześ,

Stanowisko: prof. UMCS

 

p. 114

e-mail: aszczes@poczta.umcs.lublin.pl

tel.      


 

Specjalność:

fizykochemia zjawisk powierzchniowych, wpływ pola magnetycznego na właściwości układów zdyspergowanych, wpływ surfaktantów i biosurfaktantów na wytracanie węglanu i fosforanu wapnia w aspekcie procesu biomineralizacji.

 

Doktorat: "Wpływ pola magnetycznego na właściwości układów zdyspergowanych”promotor: dr hab. L. Hołysz

 

Wybrane publikacje:

1.   A. Szcześ, L. Hołysz, E. Chibowski, Influence of magnetic field on the properties of freshly precipitated calcium phosphate: implication in adhesion to glass surface, J. Adhesion Sci. Technol. 20 (2006) 345–358.

2.  L. Hołysz, A. Szcześ, E. Chibowski, Effects of static magnetic field on water and electrolytes solutions, J. Colloid Inter Sci. 316 (2007) 996–1002.

3.  A. Szcześ, E. Chibowski, L. Hołysz, Influence of ionic surfactants on the properties of freshly precipitated calcium carbonate, Colloids Surf. A. 297 (2007) 14–18.

4.  A. Szcześ, Influence of  SDS on particle size and adhesion of precipitating calcium carbonate, Colloids Surf. A. 320 (2008) 98–103.

5.  A. Szcześ, Influence of the surfactant nature on the calcium carbonate synthesis in water-in-oil emulsion, J. Crystal Growth  311 (2009) 1129–1135.