Tensjometr K9 KRUSS

Tensjometr KSU Sigma 700

Wanna Langmuira Blodgett KSV

Mikroskop kąta Brewstera (BAM)

Zetametr Zeta Pals Bi-Mas

Zetasizer Nano ZS

Mikroskop polaryzacyjny

Turbiscan LABExpert

Zestaw do pomiaru kąta
zwilżania GBX

Zestaw do pomiaru kąta
zwilżania G10

Gęstościomierz DMA 5000

Mikrowiskozymetr AMVn

 

 

Zetasizer Nano ZS  (Malvern)

 

 

Przyrząd służący do pomiarów wielkości, potencjału dzeta i masy cząsteczkowej cząstek nano i molekuł.

  

Wielkość cząstek: 0,6 nano – 6 mikro

Potencjał dzeta dla cząstek o wielkości: 3 nano – 10 mikro

Masa cząsteczkowa: 1 x 103 – 2 x 107 Da

Zakres stężeń: 0,00001% v/m (0,1 ppm) – 20% v/m

Temperatura: 2 – 90°C

 

Zastosowania:

  - nanoproszki,

  - bioceramika,

  - biotechnologia,

  - farmacja,

  - pigmenty,

  - emulsje i mikroemulsje,

  - polimery,

  - pomiary środowiskowe – pyły, ścieki,

  - badania stabilności dyspersji i emulsji.

 
 

 

Opatentowana celka kapilarna do pomiaru potencjału zeta:

  - pozłacane elektrody, nie wymagają żadnej
    konserwacji,

  - miniaturyzacja celki pozwala na pomiary
    próbek o minimalnej objętości od 0,75 ml,

  - stabilne utrzymywanie pola elektrycznego
    w punkcie pomiarowym,

  - zabezpiecza przed kontaktem próbki z układem
    optycznym i przed przenoszeniem pozostałości
    z poprzednich próbek.

 

       
 

 

 

Celka zanurzeniowa (dip cell) do pomiaru potencjału zeta:

  - konieczna do pomiarów próbek niewodnych
    (ε<20),

  - nadaje się też do pomiarów próbek wodnych

 

 

 

 

 

 

 

 

© Zakład Zjawisk Międzyfazowych UMCS