Tensjometr K9 KRUSS

Tensjometr KSU Sigma 700

Wanna Langmuira Blodgett KSV

Mikroskop kąta Brewstera (BAM)

Zetametr Zeta Pals Bi-Mas

Zetasizer Nano ZS

Mikroskop polaryzacyjny

Turbiscan LABExpert

Zestaw do pomiaru kąta
zwilżania GBX

Zestaw do pomiaru kąta
zwilżania G10

Gęstościomierz DMA 5000

Mikrowiskozymetr AMVn

 

 

Mikrowiskozymetr AMVn (Anton Paar)

 

 

Elektroniczny wiskozymetr z opadającą kulką, posiadający termostat Peltiera. Pracuje według ISO 53 015 oraz ISO/DIS 12 058. Można regulować kąt nachylenia kapilary pomiarowej,  może pracować samodzielnie lub być sterowany przez komputer,  może współpracować z autopodajnikiem oraz z gęstościomierzami elektronicznymi.

- zakres pomiaru lepkości : 0,3 do 2 500 mPas,

- dokładność pomiaru lepkości < 0,7 %,

- powtarzalność pomiaru lepkości < 0,35 %,

- zakres pomiaru czasu: 0 do 250 sek,

- dokładność pomiaru czasu: < 0,002 sek,

- zakres temperatur pracy: 10 do 100oC,

- rozdzielczość < 0,01oC,

- dokładność < 0,05oC,

- objętość próbki: 0,15 do 2,5 ml.

 

 

 

© Zakład Zjawisk Międzyfazowych UMCS