Tensjometr K9 KRUSS

Tensjometr KSU Sigma 700

Wanna Langmuira Blodgett KSV

Mikroskop kąta Brewstera (BAM)

Zetametr Zeta Pals Bi-Mas

Zetasizer Nano ZS

Mikroskop polaryzacyjny

Turbiscan LABExpert

Zestaw do pomiaru kąta
zwilżania GBX

Zestaw do pomiaru kąta
zwilżania G10

Gęstościomierz DMA 5000

Mikrowiskozymetr AMVn

 

 

Turbiscan LABExpert (Formulaction)

 

 

Turbiscan LAbExpert jest urządzeniem optycznym umożliwiającym charakterystykę rzeczywistego stanu dyspersji, długoterminową analizę zachodzących w niej procesów destabilizacji, a także pomiar wielkości fizycznych takich jak średnia wielkość cząstek czy parametry hydrodynamiczne.

Analizie można poddawać emulsje, suspensje i piany o stężeniu objętościowym dochodzącym nawet do 95%,

Wielkość mierzonych cząstek mieści się w granicach od 50nm do 1mm,

Turbiscan umożliwia obliczenie prędkości migracji cząstek dyspersji oraz parametry hydrodynamiczne takie jak:

     - lepkość fazy ciągłej,

     - objętość frakcji,

     - gęstość fazy rozproszonej,

     - gęstość fazy ciągłej,

     - średnicę hydrodynamiczną cząstek.

Źródłem światła jest dioda elektroluminescencyjna emitująca skupioną wiązkę światła z zakresu bliskiej podczerwieni (λpow.=880nm),

W trybie skanowania głowica pomiarowa (źródło światła wraz z dwoma zsynchronizowanymi sensorami transmisji i wstecznego rozproszenia) porusza się od dołu do góry fiolki zbierając dane co 40μm na całej wysokości próbki (do 50mm). Częstotliwość skanowania można zaprogramować w zależności od charakteru badanego produktu. Jest to najbardziej kompleksowy pomiar pozwalający na wykrywanie zjawisk migracji oraz nawet najmniejszych zmian w stabilności. Dzięki podłączeniu aparatu do modułu chłodzącego TLAb Cooler temperatura wewnątrz celi pomiarowej jest kontrolowana i utrzymywana na zadanym poziomie. Temperaturę można ustawić z dokładnością do 1 stopnia w zakresie od 4 do 60°C.

 

 

© Zakład Zjawisk Międzyfazowych UMCS