Tensjometr K9 KRUSS

Tensjometr KSU Sigma 700

Wanna Langmuira Blodgett KSV

Mikroskop kąta Brewstera (BAM)

Zetametr Zeta Pals Bi-Mas

Zetasizer Nano ZS

Mikroskop polaryzacyjny

Turbiscan LABExpert

Zestaw do pomiaru kąta
zwilżania GBX

Zestaw do pomiaru kąta
zwilżania G10

Gęstościomierz DMA 5000

Mikrowiskozymetr AMVn

 

 

Mikroskop kąta Brewstera (BAM) (Accurion) nanofilm_ultrabam

sprzężony z wanną Langmuira-Blodgett (KSV NIMA)

 

 

 

Parametry techniczne:

zakres kąta padania: 52o – 57o z rozdzielczością 0,001o,

źródło światła: laser szerokopasmowy 50 mW, 658 nm,

rozdzielczość obrazowania: 2 μm,

pole widzenia: 720 x 400 μm,

kamera video CCD: 1360 x 1024 pikseli,

przetwarzanie obrazu: automatyczna kompensacja tła, kontrastowanie, filtrowanie,

zasilanie: 100 – 240 V, 50/60 Hz,

system aktywnej izolacji drgań,

sprzężenie z wanną Langmuira-Blodgett.

 

Zastosowania:

bezpośrednia obserwacja morfologii monowarstw na subfazie ciekłej,

wyznaczanie izoterm zależności ciśnienia powierzchniowego w funkcji powierzchni przypadającej na cząsteczkę (π – A),

badania stanu fazowego oraz separacji faz,

obserwacja tworzenia struktur wielowarstwowych po załamaniu filmu,

określanie wpływu składu subfazy na strukturę monowarstw,

monitorowanie tworzenia filmów w czasie rzeczywistym,

analiza mieszalności układów wieloskładnikowych,

określanie zmian grubości monowarstw w funkcji czasu,

badania jakości i homogeniczności warstewek na wybranych nośnikach stałych.

 

 

 

 

© Zakład Zjawisk Międzyfazowych UMCS