Tensjometr K9 KRUSS

Tensjometr KSU Sigma 700

Wanna Langmuira Blodgett KSV

Mikroskop kąta Brewstera (BAM)

Zetametr Zeta Pals Bi-Mas

Zetasizer Nano ZS

Mikroskop polaryzacyjny

Turbiscan LABExpert

Zestaw do pomiaru kąta
zwilżania GBX

Zestaw do pomiaru kąta
zwilżania G10

Gęstościomierz DMA 5000

Mikrowiskozymetr AMVn

 

 

Mikroskop polaryzacyjny Eclipse E600 POL (Nikon)

 

 

- oświetlacz 12V/100W (można zastosować kontrast Nomarskiego),

- demontowalna miska obiektywowa,

- precyzyjne stoły obrotowe, wyskalowane co 1°, z mechanizmem
  zatrzaskowym co 45°,

- obrotowe polaryzatory ze znacznikiem kierunkowym oraz tubus polaryzacyjny
  z obrotowym, wyskalowanym co 1° analizatorem, soczewką bertranda do
  konoskopii oraz gniazdami kompensatorów,

- można zastosować system światła odbitego do preparatów nieprzezroczystych,
  systemy stołów zmotoryzowanych, stołów mrożących (do -197°C) oraz grzejnych
  (do 1500°C), katodoluminescencję, systemy dokumentacji klasycznej i cyfrowej
  z zaawansowanymi programami pomiarowymi, a także fotometry i urządzenia
  fluorescencyjne,

- wszystkie elementy optyczne są wykonane ze szkła odprężanego,
  nie wykazującego dwułomności własnej.

 

 

© Zakład Zjawisk Międzyfazowych UMCS