Tensjometr K9 KRUSS

Tensjometr KSU Sigma 700

Wanna Langmuira Blodgett KSV

Mikroskop kąta Brewstera (BAM)

Zetametr Zeta Pals Bi-Mas

Zetasizer Nano ZS

Mikroskop polaryzacyjny

Turbiscan LABExpert

Zestaw do pomiaru kąta
zwilżania GBX

Zestaw do pomiaru kąta
zwilżania G10

Gęstościomierz DMA 5000

Mikrowiskozymetr AMVn

 

 

Zestaw do pomiaru kąta zwilżania (GBX, Francja)

 

 

Aparat do pomiaru kąta zwilżania:

 

-

pomiar kąta zwilżania cieczy metodami siedzącej kropli i nachylonej płytki,

 

-

pomiar histerezy kąta zwilżania,

 

-

dzięki możliwości wychyleń stolika pomiarowego możliwość pomiaru kąta ześlizgu kropelek cieczy z badanych powierzchni,

 

-

pomiar napięcia powierzchniowego z kształtu kropli,

 

-

wyznaczanie kinetyk rozpływania cieczy po ciałach stałych,

 

-

możliwość prowadzenia badań z kontrolowanej wilgotności,

 

-

możliwość prowadzenia badań z kontrolowanej wilgotności,

 

-

możliwość wykonywania zdjęć,

 

 

© Zakład Zjawisk Międzyfazowych UMCS