Tensjometr K9 KRUSS

Tensjometr KSU Sigma 700

Wanna Langmuira Blodgett KSV

Mikroskop kąta Brewstera (BAM)

Zetametr Zeta Pals Bi-Mas

Zetasizer Nano ZS

Mikroskop polaryzacyjny

Turbiscan LABExpert

Zestaw do pomiaru kąta
zwilżania GBX

Zestaw do pomiaru kąta
zwilżania G10

Gęstościomierz DMA 5000

Mikrowiskozymetr AMVn

 

 

Gęstościomierz DMA 5000 (Anton Paar)

 

 

Bardzo precyzyjny gęstościomierz elektroniczny, posiadający własny termostat elektroniczny.

- zakres pomiaru gęstości: od 0 do 3 g/cm3,

- zakres temperatury termostatu: od 0 do 90oC,

- dokładność pomiaru gęstości: ±5x10-6 g/cm3,

- dokładność ustawienia temperatury termostatu: ±0,001oC,

- wbudowana automatyczna korekcja lepkości,

- objętość próbki: 1 ml,

- czas pomiaru: od 1 do 4 min.

 

 

 

© Zakład Zjawisk Międzyfazowych UMCS