Prof. dr hab. Bronisław Jańczuk

Prof. dr hab. Emil Chibowski

Prof. dr hab. Wiesław Wójcik

Prof. dr hab. Lucyna Hołysz

Prof. dr hab. Anna Zdziennicka

Dr hab. Agnieszka Wiącek, prof. UMCS

Dr hab. Katarzyna Szymczyk

Dr hab. Aleksandra Szcześ, prof. UMCS

Dr Joanna Krawczyk

Dr Małgorzata Jurak

Dr Konrad Terpiłowski

Mgr Robert Ogonowski


Doktoranci:

Mgr inż. Anna Taraba

Mgr inż. Andrzej Lewandowski

Mgr Magdalena Szaniawska

Mgr Agata Gozdecka

Mgr Kacper Przykaza

 

 

 

 

 

 

 

Mgr inż. Andrzej Lewandowski

p. 113

e-mail: andrzej.lewandowski@poczta.umcs.lublin.pl


 

Absolwent Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej na kierunku Biotechnologia. Od 2010 roku związany zawodowo z Fabryką Substancji Zapachowych „Pollena-Aroma” Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Dworze Mazowieckim.

 

Rok studiów:   II

Opiekun naukowy:  dr hab. Katarzyna Szymczyk

Zainteresowania naukowe:

chemia i technologia kosmetyków oraz artykułów chemii gospodarczej, oddziaływania substancji zapachowych z matrycami produktów kosmetycznych i spożywczych, techniki mikrokapsułkowania substancji zapachowych i aromatycznych, agregacja micelarna surfaktantów w roztworach wodnych, właściwości reologiczne roztworów surfaktantów, solubilizacja w agregatach micelarnych, techniki przygotowania próbek w chromatografii gazowej.

 

 

Wybranie artykuły naukowe:

  1.  A. Lewandowski, K. Szymczyk; Shaping the rheological properties of liquid detergents - the role of fragrances, w: T. Wasilewski, R. Zieliński, J. Żuchowski (red.) Quality of selected cosmetics and household chemistry products, Wydawnictwo Naukowe ITE-PIB, Radom 2016, ISBN 9788377894255, s. 122-131

  2. A. Lewandowski, A. Taraba, M. Szaniawska, K. Szymczyk; Wpływ kokoamidopropylobetainy na widmo emisyjne antranilanu metylu, w: D. Kołodyńska (red.) Nauka i przemysł – lubelskie spotkania studenckie, Wydział Chemii UMCS, Lublin 2016, ISBN 9788393946587, s. 219-222

  3. A. Lewandowski, K.W. Szewczyk; Modelowanie oczyszczania ścieków w bioreaktorze membranowym, w: S. Żabczyński (red.) Podstawy Biotechnologii Środowiskowej – trendy, badania, implementacje cz. II; Katedra Biotechnologii Środowiskowej, Politechnika Śląska, Gliwice 2009, ISBN 978-83-916768-2-0, str. 75-82