Prof. dr hab. Bronisław Jańczuk

Prof. dr hab. Emil Chibowski

Prof. dr hab. Wiesław Wójcik

Prof. dr hab. Lucyna Hołysz

Prof. dr hab. Anna Zdziennicka

Dr hab. Agnieszka Wiącek, prof. UMCS

Dr hab. Katarzyna Szymczyk

Dr hab. Aleksandra Szcześ, prof. UMCS

Dr hab. Joanna Krawczyk

Dr Małgorzata Jurak

Dr Konrad Terpiłowski

Mgr Robert Ogonowski


Doktoranci:

Mgr inż. Anna Taraba

Mgr inż. Andrzej Lewandowski

Mgr Magdalena Szaniawska

Mgr Agata Gozdecka

Mgr Kacper Przykaza

 

 

 

 

 

 

 

Mgr Agata Gozdecka

p. 129

e-mail: agata.gozdecka@poczta.umcs.lublin.pl


 

Absolwentka Wydziału Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie na kierunku Chemia środków bioaktywnych i kosmetyków.

 

Rok studiów:   II

Opiekun naukowy:  dr hab. Agnieszka Wiącek

Zainteresowania naukowe:

 

 

 

Wybranie artykuły naukowe:

  1. A. Gozdecka, A.E. Wiącek, Behaviour of TiO2/chitosan dispersion as a function of solution pH, Progress on Chemistry and Application of Chitin and its Derivatives XXII (2017) 27-41.

  2. A.E. Wiącek,  M. Jurak, A. Gozdecka, M. Worzakowska, Interfacial properties of PET and PET/starch polymers developed by air plasma processing, Colloids Surfaces A: Physicochem. Eng. Aspects, 532 (2017) 323-331.